مسئولیتهای اجتماعی

انجمن نیکوکاری امید کمال

– حمایت از انجمن نیکوکاری امید کمال 

موسسه حقوقی داد و خرد افتخار دارد که با حمایت از انجمن نیکوکاری امید کمال از تحصیل دختران روستا تا پایان تحصیلات دانشگاهی حمایت می کند.

انجمن نیکوکاری امید کمال یک موسسه خیریه است که هدف اصلی آن حمایت از دانش آموزانی است که علیرغم داشتن استعداد به دلیل محرومیت از امکانات آموزشی و عدم دسترسی به مدرسه در روستاهای محروم محل سکونت خود از ادامه تصیل باز می مانند. هسته اصلی انجمن در کرمان واقع شده است و این موسسه با جلب کمکهای مردمی اداره می شود.
وب سایت : www.omid-kamal.org

محیط زیست

– حمایت از محیط زیست

موسسه حقوقی داد و خرد به شرکت ها و اشخاصی که برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تلاش می کنند خدمات ویژه ارائه می نماید. در این راستا شرکتهای فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر می توانند از خدمات ویژه ما در این بخش بهره مند شوند.