دپارتمان حقوق بانکی، بیمه و بازار بورس

همه فعالان اقتصادی، مراودات زیاد و متنوعی با بانکها دارند آنها حسب مورد از منابع مالی بانکها تحت عناوین مختلف قراردادی از قبیل مضاربه، مشارکت، جعاله و … استفاده می کنند. بانکها خدمات مالی مثل ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و … به فعالان اقتصادی ارائه می نمایند. تنظیم روابط شما با بانکها و دفاع از شما در قبال دعاوی بانکها تخصص همکاران ماست که مسلط به حقوق بانکی بوده و در کنار مشاوران بانکی و مالی این وظیفه را عهده دار می شوند.

اگر از سرمایه گذاران در بورس هستید و در روابط مالی خود با کارگزاران بورس، سازمان خصوصی سازی و سازمان شرکت بورس با مشکل مواجه هستید همکاران متخصص ما در این رشته وکالت شما را در مراجع اختصاصی و قضایی عهده دار می شوند.

کالا یا مسئولیت خود را بیمه کرده اید اما شرکتهای بیمه به هر عذر و بهانه ای از پرداخت حقوق قانونی شما امتناع می نمایند به دنبال اخذ هر نوع خسارت از شرکتهای بیمه هستید وکلای متخصص در حقوق بیمه به همراه کارشناسان رشته بیمه دفاع از شما و مطالبه حقوق قانونی شما را عهده دار می شوند.

– ارائه مشاوره غلط و گمراه کننده

– خرید سهام بیش از تعداد درخواستی

– فروش سهام کمتر از تعداد درخواستی

– سوءاستفاده از وجوه مشتری به نفع خود یا دیگری توسط کارگزار

– پرداخت وجوه مشتری به غیر

– عدم رعایت منافع مشتری در امر سبدگردانی اختصاصی

– خودداری کارگزار از ارائه صورتحساب مشتری

– عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه

– اختلافات مربوط به پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم خریداری شده بین مشتری، کارگزار و شرکت مربوطه

– بیمه آتش سوزی و حادثه

– بیمه شخص ثالث

– بیمه بدنه کشتی و هواپیما

– خرید بدون دستور

– فروش بدون دستور

– سوءاستفاده از کد سهامداری مشتری توسط کارگزاری برای دیگری

– عدم رعایت اولویت در خرید یا فروش

– خودداری از خرید و فروش برای مشتری

– خودداری از پرداخت وجوه مشتری

– تأمین مالی پروژه

– تأمین مالی شرکت

– قراردادهای اخذ تسهیلات بانکی

– ضمانتنامه های بانکی

– اعتبارات اسنادی

– قراردادهای رهنی بانکها

– دعاوی مربوط به پولشویی

– قاچاق ارز

– وصول خسارت از شرکتهای بیمه

– بیمه های عمر و زندگی

– بیمه های مسئولیت