دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی

اگر قصد حضور در بازارهای بین المللی را دارید و یا به تجارت با کشورهای دیگر مشغول هستید اگر برنامه ای برای جلب سرمایه گذاری خارجی برای طرحهای اقتصادی خود دارید، اگر در برنامه های خود در این حوزه ها با مشکلی مواجه هستید همکاران متخصص ما در این حوزه به شما کمک خواهند نمود.

آنها ارتباط شما را با بازارهای بین المللی تسهیل و برقرار می نمایند. بسترهای قانونی برای جلب سرمایه گذاری خارجی را فراهم می نمایند و دفاع در پرونده های حقوقی شما را در مراجع بین المللی و داخلی عهده دار می گردند.

.

– تهیه، تنظیم و نظارت بر کلیه قراردادهای حوزه نفت و گاز و انرژی

– تأمین مالی بین المللی

– سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی (پورتفولیو)

– قراردادهای فرانچایز

– قراردادهای انتقال تکنولوژی

– قراردادهای حمل و نقل بین المللی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل

– اخذ مجوزهای لازم از سازمان کمکهای فنی و اقتصادی برای ورود سرمایه خارجی

– اخذ ضمانتنامه از وزارت دارایی برای سرمایه های خارجی

– اخذ کلیه مجوزهای لازم برای فعالیت شرکتها و اتباع خارجی در ایران

– ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

– تشکیل کنسرسیوم بین المللی و مشارکت مدنی در اجرای پروژه ها