مذاکرات تخصصی و میانجیگری

مذاکره کننده خوب علاوه بر اینکه یک شخص متخصص و مجرب دررشته خود می باشد ، مجهز به فنون مذاکره و هنر گفتگوی مؤثر می باشد.

مذاکره کنندگان توانا درمذاکرات قبل از انعقاد قرارداد زمینه را برای توافقی جامع ، شفاف و پایدار با رعایت حقوق و خواسته های طرفین قرارداد فراهم می نمایند . به شکلی که بنیاد روابط مالی و تجاری به شکلی مستحکم ایجاد می شود که برای همیشه یا مدت زمان زیاد پایدار بماند.

مذاکره کننده خوب بعد از حدوث اختلاف نیز می تواند طرفین را از سقوط درگرداب دعاوی و صرف زمان و هزینه مادی و معنوی زیاد نجات دهد.

وی با استفاده از دانش تخصصی خود مشکلات حادث شده را تجزیه و تحلیل نموده و بر پایه نتیجه گیری های حاصله راه حل مناسب را انتخاب و سعی بر اقناع طرفین و نزدیک کردن نظرات آنها به یکدیگر و نهایتاً حل موضوع بر اساس تراضی و مصالحه اقدام خواهد نمود.

تیم های تخصصی ما در زمینه های مختلف آماده قبول این مسئولیت و ارائه خدمات فوق به شما می باشند.