شناسایی، تجزیه و تحلیل حقوقی و اقتصادی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تجاری و صنعتی کشور عمدتاً توسط وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط جهت اطلاع عموم منتشر می گردد و پایگاههای اطلاع رسانی مختلف در این خصوص فعال هستند.

موضوع مهم تطبیق این فرصتها با اهداف و برنامه های سرمایه گذاران و انتخاب شیوه های درست و مناسب برای ورود در بازار مربوطه می‌‌باشد.

1- اگر قصد ورود سرمایه از خارج از کشور دارید ما به شما کمک می کنیم تا بهترین شیوه را با توجه به اهداف و برنامه های مورد نظرتان انتخاب کنید.

حمایت های قانونی، محدودیت ها، مجوزهای لازم برای فعالیت شما را بررسی و به شما اعلام می کنیم.

2- اگر یکی از این فرصتها را انتخاب کرده اید قبل از ورود به آن بخش باید از حمایت های قانونی، محدودیت ها، مجوزهای لازم برای فعالیت در آن بخش و توانایی های مالی و فنی مورد نیاز آگاه شوید. ما این اطلاعات را در اختیار شما می گذاریم.

3- در صورت تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های موجود ما وضعیت پروژه مورد نظر شما را بررسی، انطباق یا عدم انطباق آن را با اهداف و برنامه های شما مشخص و تبیین می کنیم.

4- با بررسی اهداف و توانایی های شما پروژه های مناسب موجود جهت سرمایه گذاری را به شما معرفی می کنیم.

5- در صورت تمایل شما به راه اندازی یک پروژه جدید مطالعات لازم، ایجاد ساختار و اخذ مجوزهای قانونی را عهده دار شده و نظارت و کنترل پروژه را با استفاده از کارشناسان متخصص در رشته مورد نظر عهده دار می شویم.

6- بر روند سرمایه گذاری شما در پروژه ها نظارت نموده و روابط شما را با شرکاء و اشخاص طرف قرارداد تنظیم می نماییم و ریسک فعالیت تجاری شما را به حداقل می رسانیم.