سوخت نیروگاه ها مجانی شد

دولت با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ قصد دارد که قیمت سوخت نیروگاه‌های کشور را از ۶۰۷ ریال به ۵۰ ریال برساند.

به گزارش قانون به نقل از تسنیم، دولت با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 قصد دارد که قیمت سوخت نیروگاه‌های کشور را از 607 ریال به 50 ریال برساند. به عبارتی، دیگر اهمیتی ندارد که نیروگاه‌های کشور با چه راندمانی برق تولید می‌کنند؛ چراکه تا پیش از آن قیمت سوخت سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های تولید برق نیروگاه داشت که اکنون حذف شده است.

منبع: روزنامه قانون 96/11/01