رتبه غیرسیاسی کسب‌ و کار ایران

اعتراف بانک جهانی به اشتباه محاسباتی در شاخص سهولت کسب‌ و کار، موجب شد تا محاسبه مجدد رتبه کشورها به دغدغه پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شود. مطابق ارزیابی‌های کارشناسی در صورت اعمال اصلاحات در شاخص فضای کسب‌ و کار فارغ از انگیزه‌های سیاسی، رتبه ایران که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، ۱۲۰ اعلام شده بود به ۷۱ تغییر خواهد کرد. بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار انجام داده‌اند، اعلام و به‌واسطه جایگاه هر کشور، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب‌وکارها تعیین می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 96/11/01